Μόνο με εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί να πετύχει κάποιος σφαλισμένος να βγει στη σύνταξη ακόμη και πριν τα 62 του χρόνια, δεδομένου ότι από 1/1/2019 αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας χιλιάδων ασφαλισμένων σε όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και το Δημόσιο.

Η νέα αύξηση των ορίων στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου 2015 με 2022 αφορά κυρίως συνταξιοδοτούμενους με 35ετία και 37ετία, γονείς στο δημόσιο ή το ΙΚΑ, υπαλλήλους με 33 έτη κ.α. 

Ανεπηρέαστοι μένουν όσοι είχαν συμπληρώσει στις 19 Αυγούστου 2015 και το όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Την επιλογή εξαγοράς πλασματικών μπορούν να κάνουν όσοι θέλουν να θεμελιώσουν αναδρομικά με διατάξεις του 2010, του 2011 και του 2012 ώστε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα όρια ηλικίας να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με δηλώσεις ειδικών στην κοινωνική ασφάλιση, δημόσιος υπάλληλος συμπληρώνει εντός του 2019 τα 35 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 2ο του 1958. Καθώς συμπληρώνει το 2019 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας για την περίπτωση του είναι το 60ο και 6 μήνες και μπορεί να αποχωρήσει μέσα στο 2019.

Η εξαγορά πλασματικών ετών συμφέρει για:

- Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο που με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 3-5 χρόνια.

- Άνδρες δημόσιους υπαλλήλους για τη συμπλήρωση 35ετίας. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 4-5 χρόνια, ώστε να κατοχυρώσουν 25ετία μέχρι το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία.

- Ασφαλισμένους σε ΕΤΑΑ ή ΟΑΕΕ για συμπλήρωση 35ετίας αναδρομικά το 2011 ή το 2012. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 4-5 χρόνια.

- Ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων και του ΟΓΑ που συμπληρώνουν 40ετία με την εξαγορά. Συμφέρει να αναγνωρίσουν μέχρι και 7 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι τα πλασματικά έτη που εξαγοράζονται έχουν διπλό όφελος, καθώς προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης, ενώ φέρνουν νωρίτερα τη συνταξιοδότηση.