Ψηφιακή υπογραφή για ευκολότερες συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων θα μπορούν να χρησιμοποιούν από τον ερχόμενο μήνα όλα τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Η νέα υπηρεσία της ψηφιακής υπογραφής που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα που σήμερα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις , επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. 
Μάλιστα η
ψηφιακή υπογραφή θα έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή και θα αναγνωρίζεται και από τα αλλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone) χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μιας συσκευής USB όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης ενώ θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της.

Για την έκδοση της ψηφιακής υπογραφής χρειάζεται:

-Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis (www.ermis.gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet και την ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

- Υποβολή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης στο ΕΒΕΑ για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και την έγκριση του αιτήματος.
-Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών ηλεκτρονικά μέσω της πύλης Ermis.

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας-άδειας και χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ συν Φ.Π.Α.

«Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία» δήλωσε στην διάρκεια της  παρουσίασης ο κ. Μίχαλος.