Νέα αίτηση πρέπει να κάνουν έως τις αρχές Φεβρουαρίου 30.000 δικαιούχοι του ΚΕΑ, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα και το 2018.

Ακριβώς έναν χρόνο μετά από την ημερομηνία που είχαν κάνει την περσινή αίτηση, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καλούνται (μέσω SMS) να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους είτε στους Δήμους, είτε ηλεκτρονικά στο Keaprogram.gr, για να συνεχιστεί η παροχή από τον Μάρτιο και έπειτα.

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα ανακληθεί, καθώς συμπληρώνονται 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της και συνεπώς οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του ΚΕΑ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υπάρχουν για την υποβολή της νέας αίτησης είναι τα εξής:

- Έντυπο συναίνεσης. Το υπογράφουν όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και θεωρείται από τα ΚΕΠ το γνήσιο της υπογραφής. Υπάρχει και διαδικτυακά (έντυπο Ε1).

 -Εκκαθαριστικό σημείωμα από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

- Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου / ταυτότητας).

- Κάρτα ανεργίας, αν ο αιτών δηλώνει άνεργος.

- Έσοδα τελευταίου εξαμήνου. Σε αυτά συγκαταλέγονται οι μισθοί, τα επιδόματα, τυχόν εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, από επιχειρηματική δραστηριότητα, εργόσημα, συντάξεις κλπ.

- Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας, στο όνομα του αιτούντα.

- Φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση ενοικίου.

- Εάν υπάρχει παραχώρηση, φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου παραχώρησης ή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης. Πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου και λογαριασμό ΔΕΚΟ (πχ ΔΕΗ) στο όνομα του παραχωρησιούχου.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι ΚΕΑ, αν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί κατά την αρχική υποβολή αίτηση, πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων στους οποίους υπάγονται έως το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μεταβολές μπορεί να αφορούν είτε προσωπικά στοιχεία, είτε οικογενειακά.

Στο μεταξύ, σε περίπου 7.000 περισσότερους δικαιούχους θα πληρωθεί το ΚΕΑ έως το τέλος του μήνα μετά από έγκριση που πήρε από το υπουργείο Εργασίας η σχετική δαπάνη. Τον Δεκέμβρη είχαν πληρωθεί 288.928 δικαιούχοι, ενώ με την πληρωμή Ιανουαρίου θα πληρωθούν 296.223 δικαιούχοι. Η ημερομηνία πληρωμής του ΚΕΑ μηνός Ιανουαρίου θα είναι μεταξύ 26 με 31 Ιανουαρίου, με πιθανότερη την πρώτη ημερομηνία.