Με είδη λαϊκών αγορών, αξίας 1 εκατ. ευρώ, ενισχύει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες η Περιφέρεια Αττικής.

Οι αποδέκτες αναμένεται να προσεγγίσουν αριθμητικά τις 1.500 οικογένειες. Ως δικαιούχοι ορίζονται οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι, οι άποροι, τα άτομα με βαθμό αναπηρίας άνω του 67% , οι συνταξιούχοι με εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας, οι οικογένειες με ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες και οι γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση.

«Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ανακούφιση των παιδιών και των οικογενειών που στερούνται οικογενειακής προστασίας και αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Με δεδομένο ότι η προστασία του παιδιού αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση κάθε ευνομούμενου κράτους, αλλά είναι (ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης) κοινωνική ανάγκης προτείνουμε μια ετήσια οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη βιοτικών αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές» αναφέρει η Περιφέρεια.