Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανεξέτασης των εγκρίσεων για το πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Κρίσης και οι δικαιούχοι θα λάβουν άμεσα τις παροχές που προβλέπονται, όπως επίδομα ενοικίου και σίτισης και δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα ονόματα των δικαιούχων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.anthropocrisis.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypakp.gr), στην οποία οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς του TAXISnet.

Οι υποψήφιοι του προγράμματος θα μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν την παροχή ή τις παροχές που τους εγκρίθηκαν (δωρεάν ρεύμα, επίδομα ενοικίου και κάρτα αλληλεγγύης) με τις ίδιες διαδικασίες και για τον ίδιο ακριβώς χρόνο με τους αρχικά εγκριθέντες. Συγκεκριμένα, θα λάβουν:

· δωρεάν ρεύμα για δύο τετραμηνίες, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραμηνιαίους λογαριασμούς,

· επίδομα ενοικίου για εννέα μήνες

· επιδότηση σίτισης μέσω της κάρτας αλληλεγγύης για εννέα μήνες.

Άμεσα θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες για την έκδοση της Κάρτας Αλληλεγγύης και την ενημέρωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος για την παροχή δωρεάν ρεύματος σε όσους δικαιούνται αυτές τις παροχές.

Όσοι έχουν λάβει έγκριση για επίδομα ενοικίου, μπορούν να ενημερωθούν από τα ΚΕΠ για τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσουν στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να αρχίσει η επιδότηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ