Πρόσκληση σε νέους επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνίας, μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών, επιχειρηματικών συμβούλων, στελεχών από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, φοιτητών, μαθητών να συμμετάσχουν στον διήμερο διαγωνισμό καινοτομίας NBG i-bank #fintech crowdhackathon με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών (Minimum Viable Products - MVP) και την επιχειρησιακή καινοτομία στις τεχνολογίες των οικονομικών συναλλαγών (#fintech), απευθύνουν οι διοργανωτές τους.

Ο διαγωνισμός είναι μια πρωτοβουλία της εταιρείας καινοτομίας Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com), μαζί με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων InnovAthens (www.innovathens.gr), με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας (www.nbg.gr) και συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία.

Οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες, προκειμένου να μπορούν στο χρονικό πλαίσιο των τριάντα έξι περίπου ωρών που δίνεται, να αναπτύξουν την εφαρμογή τους σε βαθμό Minimum Viable Product (MVP) ή και επιχειρησιακές λύσεις για τον τομέα του fintech.

Στόχοι της διοργάνωσης είναι μεταξύ άλλων να αναπτυχθούν καινοτόμες και χρήσιμες εφαρμογές, καθώς και επιχειρησιακά μοντέλα που παράγουν αξία για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις που θα τις αξιοποιήσουν, στο γενικότερο πεδίο των financial technologies και ειδικότερα σε άξονες όπως Cashless Banking, Smart Banking κ.α.

Επίσης, στόχος είναι να προκληθεί ενδιαφέρον σε νέους δυναμικούς ανθρώπους, ώστε συμμετοχικά και συνεργατικά να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες, προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών, αλλά και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις νεανικής επιχειρηματικότητας, αφού μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να προκύψει μια νέα ομάδα ή μια νεοφυείς εταιρία που θα συμβάλλει μελλοντικά στην οικονομία της χώρας.

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στις τρεις (3) πρώτες ομάδες χρηματικά βραβεία ως εξής: 1ο βραβείο: 1.500 ευρώ, 2ο βραβείο: 1.000 ευρώ, 3ο βραβείο: 500 ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει επίσης, επαγγελματικές συνεργασίες αθροιστικά μέχρι 20.000 ευρώ, μεταξύ των 3 πρώτων ομάδων που θα διακριθούν, με επιλογή της τράπεζας.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει στο http://crowdhackathon.com/fintech/ και θα ολοκληρωθούν με την κάλυψη των θέσεων.

Τόπος και χρόνος διοργάνωσης: Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων InnovAthens www.innovathens.gr (χάρτης), Σάββατο 23 Απριλίου και Κυριακή 24 Απριλίου 2016.