Δεν είναι μόνο το υπουργείο Οικονομικών που εργάζεται εντατικά για να καταρτίσει μια στρατηγική που θα περιορίσει τις πιέσεις των «κόκκινων» δανείων στα κεφάλαια των τραπεζών μέσω της παροχής εγγυήσεων (Asset Protection Scheme – APS).

Και η Τράπεζα της Ελλάδος επεξεργάζεται από τα μέσα Οκτωβρίου ένα αντίστοιχο σχέδιο, το οποίο έχει πιο περίπλοκη δομή και το οποίο επιστρατεύει εγγυήσεις και αναβαλλόμενο φόρο στο ASP.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού θα δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα από την ΤτΕ και εκτιμάται πως θα συμβάλουν στη συζήτηση που γίνεται για το πώς θα επιταχυνθεί με τον πιο ανώδυνο τρόπο η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Να σημειωθεί πως JP Morgan και BlackRock ήδη έχουν αναλάβει από το υπουργείο Οικονομικών να εξετάσουν τον τρόπο εφαρμογής του ειδικού εγγυητικού σχήματος, που θα εφαρμοστεί με στόχο την κεφαλαιακή ανακούφισή των τραπεζών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η κυβέρνηση εξετάζει να εφαρμόσει το εγγυητικό σχήμα που εφάρμοσε η Ιταλία, καθώς θεωρεί πως αυτό δεν θα σκοντάψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα θεωρηθεί αθέμιτη κρατική ενίσχυση.

Πώς λειτουργεί αυτό; Στις τιτλοποιήσεις δανείων που θα πραγματοποιούν τα τραπεζικά ιδρύματα το Δημόσιο θα εγγυάται τα senior ομόλογα, τα οποία σήμερα επιβαρύνουν ως risk assets τα κεφάλαια των τραπεζών. Ουσιαστικά η κρατική εγγύηση θα εξουδετερώνει το κίνδυνο και θα ανεβάζει την τιμή των ομολόγων, βελτιώνοντας την τιμή του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου, αλλά και τους κεφαλαιακούς δείκτες των τραπεζών.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο κρίσιμες παράμετροι για να προχωρήσει το Asset Protection Scheme και να μην απορριφτεί είτε από την Κομισιόν, είτε από τους επενδυτές. Αρχικά θα πρέπει να προσδιοριστεί το ύψος της προμήθειας που θα λαμβάνει το Δημόσιο για την χορήγηση της κρατικής εγγύησης. Χωρίς την προμήθεια αυτή το Asset Protection Scheme θα χαρακτηριζόταν ως αθέμιτη κρατική ενίσχυση από την ΕΕ και ως εκ τούτου η επιβολή της είναι απαραίτητη.

Όμως το ύψος της προμήθειας που θα δίνεται από τις τράπεζες στο Δημόσιο, για τη χρήση της κρατικής εγγύησης θα ενσωματώνεται στο κουπόνι των τιτλοποιημένων προϊόντων που θα εκδίδουν οι τράπεζες επηρεάζοντας έτσι την τιμολόγησή τους. Έτσι, σε δεύτερη φάση θα πρέπει να τρέξουν σενάρια για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένα κουπόνι αρκετά ελκυστικό για τους επενδυτές και παράλληλα βιώσιμο για τις τράπεζες.