«Πράσινο φως» για πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου πήρε η Τράπεζα Πειραιώς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο και θα ανακοινώσει επίσημα την Πέμπτη. Στόχος της τράπεζας είναι –μέσω του προγράμματος αυτού- να μειώσει κατά 1.500 τους εργαζόμενους του Ομίλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανώτατο όριο αποζημίωσης για όσους συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα ανέλθει στις 180.000 ευρώ. Η συνολική αποζημίωση θα υπολογίζεται ανάλογα με τα χρόνια εργασίας στην τράπεζα και σε συνάρτηση με τον τρέχοντα μισθό, ενώ παράλληλα θα υπάρχει bonus 20% για εκείνους που εργάζονται σε περιφερειακά καταστήματα και έχουν μικρότερες απολαβές.

Πέραν της «κλασσικής» εθελούσιας, στο πρόγραμμα θα υπάρχει και η επιλογή της διετούς άδειας μετ’ αποδοχών (sabbatical), ενώ η εθελούσια θα είναι ανοικτή στο σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου.

Μοναδικός περιορισμός, το οποίο έθεσε το ΤΧΣ είναι να μην επιτρέπεται η επαναπρόσληψη από την τράπεζα όσων θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ο εν λόγω περιορισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ για το σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα προχωρήσουν σε εθελούσιες.

Έπεται και συνέχεια

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η κίνηση της Πειραιώς είναι η αρχή σε ένα νέο γύρο εθελουσίων εξόδων που ούτως η άλλως περιλαμβάνεται στα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών. Συνολικά, εντός τους 2016 αναμένεται να «τρέξουν» προγράμματα τα οποία θα αφορούν περίπου 4.500-5.000 εργαζόμενους και από τις  τέσσερις συστημικές τράπεζες. Εντούτοις, και σε αντίθεση με το παρελθόν, οι όροι αποχώρησης αναμένεται να είναι σαφώς πιο φειδωλοί, καθώς αυτό επιτάσσει ο έλεγχος τόσο από το ΤΧΣ όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.