Την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για μείωση του μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) υπογραμμίζει το συμπληρωματικό μνημόνιο (SMOU) που συμφώνησαν οι δανειστές της χώρας στο πλαίσιο της τεχνικής συμφωνίας που έκλεισε το περασμένο Σάββατο.

Στο κείμενο του αναθεωρημένου μνημονίου, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ζητείται από τους Θεσμούς οι τράπεζες και η κυβέρνηση να υλοποιήσουν τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί για ενίσχυση του πλαισίου μείωσης των NPLs με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων, του εξωδικαστικού μηχανισμού, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και του πλαισίου αφερεγγυότητας.

«Οι τράπεζες και το Κράτος θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για την αναδιάρθρωση των δανείων και την εκκαθάριση μη βιώσιμων επιχειρήσεων με στόχο την ώθηση της οικονομική ανάκαμψης σε συνδυασμό με τη σταδιακή άρση των capital controls», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στενή παρακολούθηση των επιδόσεων των τραπεζών

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο μνημόνιο, η Τράπεζα της Ελλάδας σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τον εποπτικό μηχανισμό SSM θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες των τραπεζών για μείωση των NPΕs και να διασφαλίζει ότι οι στόχοι που υποβάλλουν οι τράπεζες είναι ταυτόχρονα φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι κεντρική τράπεζα είναι αρμόδια να αναλύει τις επιδόσεις των τραπεζών, ως προς την επίτευξη των στόχων τους για τα κόκκινα δάνεια, σε διαρκή βάση και να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις για τις επιδόσεις αυτές στους Θεσμούς. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν (α) λεπτομερείς αναλύσεις ως προς την πρόοδο σε 18 στόχους και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI), (β) τους λόγους για τυχόν μη επίτευξη των στόχων και (γ) συστάσεις για αντιμετώπιση των ανασταλτικών παραγόντων.

Σταδιακή άρση των capital controls

Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τον οδικό χάρτη που έχει καταρτιστεί με στόχο την πλήρη άρση –σταδιακά-των capital controls, επισημαίνεται στο συμπληρωματικό μνημόνιο. Οποιαδήποτε χαλάρωση των περιορισμών θα αποφασίζεται σε συνεργασία με τους Θεσμούς, με βάση τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να υποβάλλει σε τριμηνιαία βάση στους δανειστές μια έκθεση με στατιστικά στοιχεία και προτεινόμενες δράσεις για βελτίωση της τραπεζικής αγοράς με στόχο την επανεκκίνηση της χρηματοδότησης της οικονομίας. Παράλληλα, η τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή χαλάρωση των capital controls.Ειδικά για τις συνεταιριστικές τράπεζες, το SMOU προβλέπει ότι τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έως το τέλος Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) της κεντρικής τράπεζας.