Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον όμιλο Eurobank Ergasias μία πιστωτική γραμμή, ύψους 75 εκατ. ευρώ. Η πιστωτική γραμμή θα έχει τη μορφή ενός κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 75 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εκταμιεύεται σταδιακά.

Το δάνειο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την τράπεζα Εurobank Ergasias ΑΕ και από την τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση επιλεγμένων παρελθουσών επενδύσεων, καθώς και τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων.