Πιθανό σενάριο θεωρεί η BoA-Merrill Lynch τη δημιουργία μιας «κακής τράπεζας» στην Ελλάδα, αν και μικρής σε μέγεθος, προκειμένου να επισπευτεί η εξυγίανση των τραπεζών.

Για να γίνει όμως αυτό, σημειώνει ο επενδυτικός κολοσσός, θα χρειαστεί οπωσδήποτε η χώρα να λάβει προληπτική γραμμή στήριξης, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν νέα κεφάλαια.

Σε συνέχεια των συστάσεων της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τη σύσταση εθνικών bad banks, ο επενδυτικός κολοσσός βρίσκει την λύση αυτή υλοποιήσιμη στη χώρα μας.

Όπως σημειώνει σε πρόσφατη έκθεσή του για τις ελληνικές τράπεζες, οι υπόλοιπες μέθοδοι μείωσης των κόκκινων δανείων, όπως οι ρυθμίσεις, προχωρούν με αργούς ρυθμούς, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση για bad bank, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας.

Ουσιαστικά, θα πρόκειται για μια οντότητα που θα λειτουργεί παράλληλα με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με στόχο τη μείωση του όγκου των NPEs ύψους 95 δισ. ευρώ (στοιχεία Δεκεμβρίου 2017), όπως προβλέπουν και οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι το ενδεχόμενο σύστασης bad bank σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν απέκλεισε η επικεφαλής τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, Ντανιέλ Νουί, από το Φόρουμ των Δελφών, η οποία απαντώντας σε ερώτηση του insider.gr τόνισε ότι «είναι εργαλείο και χρειαζόμαστε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας».

Ανοιχτή» η ανακεφαλαιοποίηση

Όσον αφορά στη σύσταση για τις μετοχές των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών, η BoA επιμένει στην «υποαπόδοση», καθώς εκτιμά ότι είναι πιθανό τα stress tests που βρίσκονται σε εξέλιξη να αναδείξουν κεφαλαιακές ανάγκες στον κλάδο.

Ο επενδυτικός κολοσσός λέει «ναι» στην προληπτική γραμμή στήριξης, εκτιμώντας ότι θα είναι απαραίτητη σε σύστασης bad bank, δεδομένων δύο παραγόντων: πρώτον, της αβεβαιότητας που περιβάλλει τα ενδεχόμενα κέρδη/ζημιές της bad bank και, δεύτερον, η bad bank θα χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια των τραπεζών που θα φέρουν κρατική εγγύηση.

Τα επιχειρηματικά δάνεια στο μικροσκόπιο

Η σύσταση μιας «κακής τράπεζας», βέβαια, δεν αρκεί για να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, τονίζει η επενδυτική τράπεζα. Ειδικά για τα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια, τα οποία αναλογούν στο 60% του συνολικού προβληματικού χαρτοφυλακίου, δεν είναι εύκολο να μεταβιβαστούν σε bad bank.  

Στις οδηγίες της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη σύσταση bad bank για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το μεγαλύτερο μέρος των NPEs είναι επιχειρηματικά. «Η ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων για τα κόκκινα επιχειρηματικά είναι άκρως προβληματική λόγω νομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων», αναφέρει η πρόσφατη ανακοίνωσή της. Τονίζει δε ότι η απορρόφηση στεγαστικών δανείων και δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων από bad bank θα εξετάζεται μόνο σε «πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις».

«Εάν συσταθεί μια κεντροποιημένη bad bank στην Ελλάδα θα είναι, κατά τη γνώμη μας, μικρή σε μέγεθος προκειμένου να συνεχίσουν και οι ίδιες οι τράπεζες τη μάχη με τα NPEs», αναφέρει η έκθεση της BoA.

«Κλειδί» η αποτίμηση των ακινήτων

Καθοριστική παράμετρος για την επιτυχή λειτουργία των bad bank, τονίζει η Επιτροπή, είναι η τιμή στην οποία θα απορροφήσει τα ακίνητα-εξασφαλίσεις. Σύμφωνα με την BoA, στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτό θα σημαίνει περισσότερες διαγραφές από τις τράπεζες. Δεν αποκλείεται, σημειώνει, να υπάρξει και διαμερισμός του ρίσκου.