Νέα επιχειρησιακή σύμβαση υπέγραψαν οι εργαζόμενοι της Eurobank την Παρασκευή, διάρκειας τριών ετών (2018-2020).

Η νέα σύμβαση δεν προβλέπει τροποποιήσεις ως προς τον Κανονισμό Προσωπικού και άπτεται μόνο Θεσμικών και Οικονομικών Ζητημάτων.

Όσον αφορά στις νέες παροχές αυτής της σύμβασης:

  • Μια από τις δύο χρηματικές προσθήκες της νέας επιχειρησιακής σύμβασης είναι το επίδομα τριτέκνων ύψους 1.000 ευρώ το οποίο θα χορηγείται εφάπαξ.
  • Σημαντική νέα παροχή είναι, επίσης, η έκτακτη ενίσχυση ύψους 1.300 στις οικογένειες των οποίων τα παιδιά σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από τον τόπο κατοικίας.

 

Υπόλοιπες παροχές σε είδος:

Οι διαφορές μεταξύ αυτής και της προηγούμενης σύμβασης έγκειται κυρίως σε θέματα παροχών που εμφανίζουν ελαφρά αύξηση. Συγκεκριμένα:

  • Τα έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού αυξάνονται σε 260 ευρώ από 250 ευρώ μηνιαίως
  • Η παροχή για οικιακή τροφό, για όσους δεν προσκομίζουν έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, αυξάνεται στα 130 ευρώ, από 125 μέχρι πρότινος
  • Το επίδομα «εξομάλυνσης» αυξάνεται κατά 10 ευρώ στα 35 ευρώ μηνιαίως

 

Όσον αφορά στις άδειες:

Η φοιτητική άδεια αυξάνεται σημαντικά, από 10 ημέρες σε 15 ημέρες ετησίως

Για τα δάνεια:

Το ανώτατο όριο προσωπικού δανείου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αυξάνεται σε 6 μηνιαίους μισθούς, από 4 που ίσχυε έως σήμερα. Το περιθώριο αποπληρωμής του δανείου ορίζεται στους 84 μισθούς.

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την περασμένη Παρασκευή 9 Μαρτίου.