Συναντήσεις με ξένους επενδυτές στο Παρίσι και το Λονδίνο, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στη δεύτερη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, θα έχουν την ερχόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της τράπεζας Παναγιώτης Ρουμελιώτης και στελέχη της τράπεζας.

Με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, θα ακολουθήσουν ανάλογες συναντήσεις με υφιστάμενους και νέους επενδυτές του εσωτερικού.