«Πλήρως θωρακισμένο» είναι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση, ενώ ευοίωνες είναι και οι προβλέψεις για το 2016, επισημαίνει ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης.

Όπως επισήμανε από το βήμα του Capital Link το κορυφαίο στέλεχος, δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη με τέτοια θωράκιση, που έχει ελεγχθεί πλήρως τρεις φορές με ενδελεχή stress tests. Επιπλέον, η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου των επισφαλών χορηγήσεων καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε ποσοστό πάνω από 60%.

Με την παραπάνω επάρκεια κεφαλαίων και την εκτιμώμενη επιστροφή στην κερδοφορία των τραπεζών το 2016, διαμορφώνονται πολύ ικανοποιητικές προϋποθέσεις για να επανέλθουν οι τράπεζες στη βασική τους δουλειά, που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, της ανάπτυξης και των πελατών.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες αν η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών συνοδευτεί με τη βελτίωση της ρευστότητας, κυρίως με την επιστροφή των καταθέσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, εξέλιξη η οποία προϋποθέτει την πιστή εφαρμογή του προγράμματος, τη διαμόρφωση του σταθερού πολιτικού κλίματος και την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 

Υπό την προϋπόθεση ότι θα ομαλοποιηθούν πλήρως οι πολιτικές και μακροοικονομικές συνθήκες, οι τράπεζες είναι σε θέση να επιστρέψουν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας, δημιουργώντας σημαντική χρηματιστηριακή αξία, προσθέτει ο κ. Καραμούζης. 

Υποστηρίζει, επιπλέον, ότι το κλίμα για τη χώρα, παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες, φαίνεται να βελτιώνεται ταχύτατα διεθνώς. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την Ελλάδα, με το Grexit risk να έχει περιοριστεί σημαντικά και αυτό άλλωστε δείχνει και η συμπεριφορά των αγορών.

Τα σημεία-σταθμοί που θα κρίνουν την επιτυχή εξέλιξη του τραπεζικού κλάδου τον επόμενο χρόνο συνοψίζονται στα εξής: 

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος και η εκταμίευση των σχετικών δόσεων εντός του πρώτου διμήνου του 2016

2. Η σταδιακή άρση των capital controls το πρώτο εξάμηνο του 2016

3. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η επιτάχυνση της επιστροφής των καταθέσεων

4. Η ολοκλήρωση μερικών ακόμη καίριων αποκρατικοποιήσεων που θα δώσει  ισχυρό μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα (όπως έγινε με τα περιφερειακά αεροδρόμια)

5. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σημαντική αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016

6. Η ανάκτηση της πρόσβασης της χώρας στις διεθνείς αγορές

7. Η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται ο προϋπολογισμός του 2016

8. Η ολοκλήρωση της φορολογικής και ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, εντός του πρώτου τριμήνου 2016

9. Η διατήρηση της πολιτικής ομαλότητας

10. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, ο κ. Καραμούζης επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία κινδύνου:

α. Πολιτική σταθερότητα και ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης

β. Αντοχή της κοινωνίας και ομαλή απορρόφηση των πρόσθετων μέτρων λιτότητας

γ. Διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής με προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων που θα στηρίζεται στην ισχυρή ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και τη σημαντική στροφή της παραγωγικής φάσης προς τις εξαγωγές και την υποκατάσταση των εισαγωγών.

Η χώρα μπορεί και πρέπει να επιστέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης εντός του 2016 αλλά βασική προϋπόθεση είναι η ανάκαμψη  των επενδύσεων και των εξαγωγών, διότι, η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στο 71% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη, άρα δεν μπορεί να οδηγήσει την επανεκκίνηση της οικονομίας, συμπεραίνει ο πρόεδρος της Eurobank.