Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης(IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, απέκτησε μετοχές αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες συμμετέχοντας στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Η συνολική συμμετοχή  του IFC φτάνει 60 εκατομμύρια ευρώ στην Alpha Bank, 50 εκατομμύρια στην Eurobank, 20 εκατομμύρια στην Τράπεζα Πειραιώς και 20 εκατομμύρια στην Εθνική Τράπεζα.

«Το IFC θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση των τραπεζών με συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού.

 «Το IFC έχει πολυετή συνεργασία με τις Ελληνικές Τράπεζες στην Νότια Ευρώπη και θεωρούμε αυτή τη κίνηση το πρώτο βήμα για περαιτέρω συνεργασία στο χρηματοπιστωτικό τομέα», είπε ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, υπεύθυνος για τις  Διεθνείς Δραστηριότητες.

«Η ανακεφαλαιοποίηση αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα και της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Εξετάζουμε την ενεργότερη συνεργασία μας  με τις τράπεζες σε τομείς όπως η εύρεση λύσης για τα  μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιστροφή της Ελλάδας σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης».

Το Μάιο του 2015, μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του IFC ενέκρινε μια επιλεκτική και περιορισμένης διάρκειας επαναδραστηριοποίηση του  IFC στην Ελλάδα. Το IFC εξετάζει ευκαιρίες επενδύσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στο τομέα των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και να λειτουργήσει ως καταλύτης που θα προσελκύσει κι άλλους επενδυτές. Αυτό το αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα επαναδραστηριοποίησης του IFC στην Ελλάδα.