Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 8.672.163.482 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Tράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, όπως ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε:

- την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «M.L.S.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» από την εταιρεία – Μέλος «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2015.

- την παραίτηση της «LAIKI Financial Services Ltd» από Μέλος Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών λόγω της συγχώνευσής της με απορρόφηση από την εταιρεία «The Cyprus Investement & Securities Corporation Ltd (CISCO)».