Στις 2 Δεκεμβρίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες μετοχές της Alpha Bank και της Eurobank μετά την έγκριση των Ενημερωτικών Δελτίων των δύο τραπεζών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη.

Ειδικότερα, από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου θα ανασταλεί η διαπραγμάτευση των υφιστάμενων μετοχών τόσο της Eurobank όσο και της Alpha Bank, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω του reverse split (συνένωση μετοχών).

Σχετικά με την Alpha Bank, η έγκριση της ΕΧΑΕ για την εισαγωγή των νέων μετοχών θα λάβει χώρα στις 27 Νοεμβρίου, ενώ η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των νέων μετοχών είναι η 30η Νοεμβρίου. Την 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των νέων μετοχών στους δικαιούχούς.

Όσον αφορά στην Eurobank, στις 30 Νοεμβρίου, θα καταγραφούν οι δικαιούχοι των μετοχών, ενώ την ίδια ημέρα, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα εγκρίνει την εισαγωγή των νέων μετοχών.