Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Αυγούστου, στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, Νικόλαος Μυρτάκης αναφέρθηκε στον απολογισμό της διοίκησης, τους στόχους και το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης.

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος στο νέο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον επικεντρώνει τις δράσεις της στα παρακάτω:

  • Αποτελεσματική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων
  • Αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας
  • Εξελίξεις Stress Tests

 Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, όπως τόνισε ο κ. Μυρτάκης, στην ανάδειξη του ρόλου των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην τοπική οικονομία, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας καθώς και στις επιπτώσεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου.

 Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα όλα τα θέματα και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.