Νέος πρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ορίστηκε ο Γεώργιος Κουρλετάκης.

Ο κ. Κουρλετάκης αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου με εκτελεστική αρμοδιότητα, ενώ μέχρι πρότινος ήταν Β’ Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα 1/8, μετά την παραίτηση του κ. Νίκου Μυρτάκη για προσωπικούς λόγους.

Για την κάλυψη της κενής θέσης του δεύτερου εκτελεστικού μέλους, εκλήθη το πρώτο αναπληρωματικό εκτελεστικό μέλος κ. Κωνσταντίνος Σωφρονάς.

Αναλυτικά και με ομόφωνη απόφαση των μελών του ΔΣ, η νέα σύνθεση του δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως εξής:

Κουρλετάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος – υπεύθυνο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 Ν. 4261/2014)

Σηφάκης Ιωσήφ, Α’ Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)                                     

Βασιλάκης Αντώνιος, Β’ Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

Μανωλιδάκης Εμμανουήλ, Γραμματέας (μη εκτελεστικό μέλος)

Χατζηκωνσταντίνου Ιορδάνης, Ταμίας (ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος)

Σωφρονάς Κωνσταντίνος, (εκτελεστικό μέλος – υπεύθυνο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 Ν. 4261/2014)

Παπαδάκης Κωνσταντίνος, (μη εκτελεστικό μέλος)

Καλουτσάκης Γεώργιος, (μη εκτελεστικό μέλος)

Χαριτάκης Θωμάς, (μη εκτελεστικό μέλος)

Βοργιάς Στέλιος, (μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων).

Στο χαιρετισμό του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Κουρλετάκης αναφέρθηκε στη συνεισφορά του παραιτηθέντος προέδρου κ. Νίκου Μυρτάκη στην πορεία της Τράπεζας και καλωσόρισε το νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Σωφρονά. Ο κ. Κουρλετάκης, δεσμεύτηκε από τη νέα του θέση για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας και συγκεκριμένα για την άμεση εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, τη διεύρυνση της καταθετικής  βάσης, τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Τράπεζας με την συνέχιση των επενδύσεων σε πληροφοριακά συστήματα.