Πέντε δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν από ξένα funds για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων Pillar της Eurobank, ύψους 2 δισ. ευρώ.

Κατά τις πληροφορίες, τα ξένα funds που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές είναι τα εξής: Pimco, LoneStar, B2 Kapital, καθώς και οι κοινοπραξίες Fortress-do Bank και Elliot-Bain-Cerved.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία από τα πέντε ξένα funds εκδήλωσαν ενδιαφέρον και για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου Cairo, το οποίο αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 7,5 δισ. ευρώ, αλλά και στην απόκτηση του 70% της εταιρείας διαχείρισης NPEs της Eurobank, την FPS.

Πηγές με γνώση των διαδικασιών δηλώνουν στο insider.gr ότι η Eurobank αναμένεται να αποφασίσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ποιους θα καλέσει να καταθέσουν επισήμως δεσμευτική προσφορά για το χαρτοφυλάκιο Cairo και την εταιρεία FPS. Η τράπεζα καλείται να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην πώληση του Pillar τη δεδομένη χρονική στιγμή, ή θα λάβει συνολικές αποφάσεις που θα περιλαμβάνουν και τις διαδικασίες πώλησης του χαρτοφυλακίου Cairo.

Οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τα τέλη Ιουλίου.

Όπως έχει ήδη γράψει από καιρό το insider.gr, η ιδιαιτερότητα, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο Pillar της Eurobank αφορά στο ότι περιλαμβάνει περίπου 45.000 μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια. Αυτά ανήκουν σε περίπου 31.000 δανειολήπτες, ενώ ο μέσος χρόνος καθυστέρησής τους κυμαίνεται ανάμεσα στα 3,5 και τα 4 χρόνια. Η συνολική απαίτηση της τράπεζας έναντι των δανειοληπτών ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ.