Την «αυλαία» της αγοράς καλυμμένων ομολόγων στη Ρουμανία ανοίγει η Alpha Bank με ειδικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα εγκαινιάσει σύντομα η Alpha Bank Romania με ομολογιακή έκδοση 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Η νέα έκδοση θα ταξινομηθεί στην κατηγορία επενδυτικού βαθμού «Baa2» από τη Moody’s, δηλαδή 1 βαθμίδα υψηλότερα σε σχέση με την πιστοληπτική διαβάθμιση των κρατικών εκδόσεων της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση καλυμμένου ομολόγου στη Ρουμανία, με την οποία η Alpha Bank Romania αξιοποιεί το σύγχρονο νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο της χώρας που ενθαρρύνει την ενεργό ανάπτυξη της αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη τράπεζα που διέθεσε στεγαστικό δάνειο στη Ρουμανία το 2001. 

Με την έκδοση αυτή, η θυγατρική της Alpha Bank αποκτά τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει σημαντικά τις πηγές χρηματοδότησής της και να αντλήσει νέα κεφάλαια, με μειωμένο κόστος, προκειμένου να στηρίξει ακόμη πιο δυναμικά την οικονομία της χώρας και να επεκτείνει περαιτέρω τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες. 

Η έκδοση καλυμμένων ομολογιών αποτελεί πλέον μία συνήθη χρηματοδοτική λύση για τις διεθνείς αγορές και ενθαρρύνεται σε μεγάλο βαθμό και από τις αναπτυξιακές ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η EBRD. Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε., το 27% περίπου των χορηγούμενων στεγαστικών δανείων χρηματοδοτείται από την έκδοση καλυμμένων ομολόγων.