Σημαντικά οφέλη για τις τράπεζες που σχεδιάζουν να τιτλοποιήσουν στεγαστικά δάνεια φέρνει ο νέος Νόμος Κατσέλη. Και αυτό γιατί, όπως εξηγούν στο insider.gr τραπεζικά στελέχη, η πλειονότητα των δανείων που θα τιτλοποιηθούν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο Νόμο Κατσέλη.

Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, οι δανειολήπτες θα κάνουν τη σχετική αίτηση προκειμένου να τύχουν των ευεργετικών συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης και της επιδότησης της δόσης που προβλέπεται ανάλογα με τα εισοδηματικά τους κριτήρια.

Προϋπόθεση όμως, για να μπορούν να λάβουν την επιδότηση είναι και αυτοί με τη σειρά τους να πληρώνουν ένα ποσό χρημάτων στην τράπεζα και μάλιστα σταθερά, ώστε να καταστήσουν το δάνειό τους ξανά ενήμερο.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr εκτός από τα 200 εκατ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει το Δημόσιο ως κρατική επιδότηση για όλα τα επιλέξιμα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, το διπλάσιο ποσό θα πρέπει να συνεισφέρει ο οφειλέτης. Σημειώνεται ότι για να καταβάλλεται η επιδότηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση να πρέπει να συνεισφέρει το μερίδιό του ο δανειολήπτης και αυτό θεωρείται ισχυρό κίνητρο για να αρχίσουν να πληρώνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Η αναλογία κρατικής επιδότησης/συνεισφοράς οφειλέτη είναι 1 προς 2, συνεπώς στα 200 ευρώ του δημόσιου χρήματος προτίθενται επιπλέον 400 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τις εισροές για τις τράπεζες στα 600 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι για χιλιάδες δάνεια, τα οποία παρέμειναν «παγωμένα» για αρκετούς μήνες ή και για χρόνια, οι τράπεζες θα δουν σημαντική
αύξηση στις χρηματοροές, είτε αυτές προέρχονται από το κράτος (μέσω της επιδότησης) είτε από τους ίδιους τους δανειολήπτες.

Γεγονός που σημαίνει πως στις διαπραγματεύσεις για την τιτλοποίηση των δανείων, έχουν πλέον στα χέρια τους ένα σημαντικό όπλο: ότι πρόκειται για δάνεια τα οποία θα εξυπηρετούνται, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό με κρατικά χρήματα, τα οποία θα εισπράττονται σταθερά. Έτσι, θα μπορούν να αξιώσουν πολύ καλύτερους όρους και υψηλότερες αποτιμήσεις, σε σύγκριση με το παρελθόν, όταν τα δάνεια αυτά ήταν στο… βαθύ κόκκινο.

Όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη στο insider.gr η παράμετρος αυτή ήταν κομβική και στο να επισπευσθούν οι διαπραγματεύσεις για το νέο Νόμο Κατσέλη, καθώς οι περισσότερες τράπεζες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία τιτλοποίησης και πώλησης «πακέτων» χιλιάδων στεγαστικών δανείων. 

Ήδη στην περίπτωση της Eurobank έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για τις δεσμευτικές προσφορές του project Pillar, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει «μπούσουλα» για τις υπόλοιπες, αντίστοιχες τιτλοποιήσεις.