Μέσα από μεγάλες και σίγουρες χρηματοδοτήσεις, που αφορούν είτε έργα υποδομής είτε άλλα project κορυφαίων εταιρειών φιλοδοξεί η Εθνική Τράπεζα να βελτιώσει  τόσο την κερδοφορία της όσο και τον ισολογισμό της το 2019.
Όπως ανέφεραν κορυφαία στελέχη, ήδη από το 2018 το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αποφέρει καρπούς, καθώς η τράπεζα έδωσε σημαντική χρηματοδότηση τόσο στο ομόλογο που εκδόθηκε για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και για την εξαγορά του ΔΕΣΦΑ.
Κοινό χαρακτηριστικό των δύο παραπάνω χρηματοδοτήσεων είναι ότι αφορούν αφενός πολύ μεγάλα ποσά, αφετέρου τα χρήματα δόθηκαν με ιδιαίτερα ευνοϊκό για την τράπεζα επιτόκιο αλλά και σε εξαιρετικά ασφαλή projects. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρουν στελέχη της Εθνικής, η τράπεζα όχι μόνο εξασφαλίζει αύξηση της κερδοφορίας της αλλά και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ισολογισμού της, μια και πρόκειται για ποιοτικές και μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις.
Καθώς μάλιστα στα υπόλοιπα μέτωπα, δηλαδή στη στεγαστική και την καταναλωτική πίστη, οι νέες χρηματοδοτήσεις είναι τόσο περιορισμένες όσο και εξαιρετικά επισφαλείς, τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και ευρύτερα ο τομέας το corporate banking είναι η «αιχμή του δόρατος» για την τράπεζα.

Η ρευστότητα και τα σχέδια του 2019

Όσο για το 2019, στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι να «πατήσει γκάζι» σε ανάλογες χρηματοδοτήσεις, αλλά και να πάρει μερίδιο σε μεγάλες Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) οι οποίες θα απαιτήσουν ρευστότητα. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά και τα έργα του Μετρό στην Αθήνα είναι ανάμεσα στα projects που βρίσκονται στο «στόχαστρο» της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, δεν αποκλείονται και άλλες,  μεγάλου μεγέθους χρηματοδοτήσεις που θα αφορούν αναπτυξιακά σχέδια εταιρειών, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό η τράπεζα έχει μια δεξαμενή ρευστότητας της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ, η οποία και προορίζεται στο μεγαλύτερο της κομμάτι να «πέσει» στην αγορά το 2019. 


Ο ρόλος της Διεύθυνσης Εταιρικής Τραπεζικής

Κομβικό ρόλο στο όλο εγχείρημα αυτό έχει η Διεύθυνση Εταιρικής Τραπεζικής, η οποία το 2018 αναδείχθηκε σε εσωτερικό «καταλύτη» της τράπεζας, φέρνοντας σε πέρας σειρά μεγάλων αλλά και προσοδοφόρων για την τράπεζα χρηματοδοτήσεων. Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, μεγάλο μερίδιο στο επιτυχημένο εγχείρημα φέρει το δίδυμο των επικεφαλής της διεύθυνσης δηλαδή του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Τραπεζικής κ. Δημήτριου Καποτόπουλου και του Βοηθού Γενικού Διευθυντή Βασιλείου Καραμούζη. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο ανδρών έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο, με τον πρώτο να κομίζει τη εμπειρία, έχοντας εργαστεί στην Εθνική Τράπεζα για περισσότερα από 40 χρόνια και το δεύτερο να φέρνει «νέο αέρα» μέσα από καινοτόμες πρακτικές και ιδέες λόγω της θητείας το στο εξωτερικό.