Θετική είναι η αντίδραση των επενδυτικών οίκων που έσπευσαν να σχολιάσουν την πρόταση που παρουσίασε την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος για ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων, επισημαίνοντας ωστόσο συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να αποσαφηνιστούν.

Συγκεκριμένα, η Morgan Stanley χαρακτηρίζει «θετικό βήμα» την πρόταση, ενώ «καλή πρωτοβουλία» τη θεωρεί και η Deutsche Bank στις σημερινές τους εκθέσεις.

5+1 «καυτά ερωτήματα» που θέτουν οι διεθνείς οίκοι

Morgan Stanley

1. Με βάση το παράδειγμα που παραθέτει στην έκθεσή της η ΤτΕ, υπολογίζουμε την έμμεση αγοραία αξία των NPEs που θα μεταφερθούν στο 42,4%, είναι αυτή η σωστή τιμή;
2. Σύμφωνα με το ίδιο παράδειγμα, ο δείκτης NPEs μετά τη μεταφορά στο SPV θα διαμορφωθεί στο 32,9% με κάλυψη 41%. Αρκεί αυτή η μείωση για να απελευθερώσουν οι τράπεζες κεφάλαια για χορηγήσεις και να τονωθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη;
3. Η ΤτΕ εκτιμά ότι το ποσοστό του DTC στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια θα μειωθεί στο 30%, από 57% σήμερα. Αρκεί αυτό για να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών;
4. Η ΤτΕ εκτιμά την επίδραση αυτού του σχεδίου σε μείωση του δείκτη CET1 κατά τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες, κατά μέσο όρο. Πώς θα αναπληρωθούν αυτά τα κεφάλαια εάν υπάρξει έλλειμμα βάσει των κανονιστικών απαιτήσεων;
5. Θα εγκριθεί το σχέδιο από τον SSM;

Deutsche Bank

Θεωρούμε ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν τρία βασικά θέματα:

1. Η τιμή μεταφοράς: Σε ποια τιμή θα μεταφερθούν τελικώς τα στοιχεία ενεργητικού, καθώς αυτή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος των senior ομολόγων και τη διάρκεια ζωής του SPV. Εκτιμούμε ότι τα NPEs θα πρέπει να ανακτηθούν.

2. Η κεφαλαιακή δομή του SPV: Ο διαχωρισμός των ομολόγων σε senior, mezzanine και junior θα επηρεάσει, επίσης, τη βιωσιμότητα του SPV. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα παρέχουν υποστήριξη στο όχημα, πιστεύουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατηγορία mezzanine, τόσο πιο βιώσιμο θα είναι.

3. Αντίκτυπος στα κεφάλαια των τραπεζών: Θεωρούμε ότι οι 300 μονάδες βάσης που υπέδειξε η ΤτΕ ως πιθανή επίδραση θα καταστήσει ενδεχομένως πιο ευάλωτες κάποιες τράπεζες. Αυτό ενισχύει την άποψή μας ότι τα ιδρύματα με υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια, όπως η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank βρίσκονται σε καλύτερη θέση έναντι των υπολοίπων για να αξιοποιήσουν το σχέδιο. Την ίδια ώρα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς αποδυναμώνονται.