Γενναίες αποφάσεις θα χρειαστούν για το περίπου 22% των ελληνικών ξενοδοχείων που χαρακτηρίζονται… ζόμπι καθώς δεν είναι κερδοφόρα και λυγίζουν από τον δανεισμό που έχουν και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, σύμφωνα με την μελέτη της PWC για τον ελληνικό τουρισμό. 

Συνολικά η μελέτη υπολογίζει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες των ελληνικών ξενοδοχείων για τα επόμενα πέντε χρόνια ανέρχονται σε 6,2 δισ. ευρώ και η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση μπορεί να απαιτήσει τη διαγραφή έως και 2,6 δισ. ευρώ χρέους.

Η εταιρεία υπολογίζει πως περισσότερα από 400 ξενοδοχεία με μη βιώσιμο δανεισμό πρέπει πρώτα να αναδιαρθρώσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους πριν προσελκύσουν νέες επενδύσεις για να γίνουν και πάλι κερδοφόρα. Ακόμη, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αναλυτών θα χρειαστεί να διαγραφεί χρέος έως και 490 εκατ. ευρώ για να απελευθερωθούν περιουσιακά στοιχεία (περίπου 18,6  χιλιάδες κλίνες) κυρίως από ξενοδοχεία zombie.

Παράλληλα θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί χρέος ύψους 2,1 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας των ξενοδοχείων που βρίσκονται στη «γκρίζα ζώνη» που διαθέτουν μια συνολική δυναμικότητα 108,3 χιλιάδων κλινών. 

Τα αστέρια, η γκρίζα ζώνη και τα ξενοδοχεία – ζόμπι 

Η μελέτη της PWC κατατάσσει σχεδόν τα μισά (44%) ελληνικά ξενοδοχεία του δείγματος που εξέτασε στην κατηγορία stars, καθώς θεωρούνται διεθνώς ανταγωνιστικά. Το 34% του ξενοδοχειακού δυναμικού βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη και πρόκειται για μονάδες που διαθέτουν μεγάλο δανεισμό αλλά έχουν λειτουργική κερδοφορία και προοπτικές και το υπόλοιπο 22% θεωρείται ζόμπι. 

Τα περισσότερα – ξενοδοχεία ζόμπι είναι κατά κανόνα μεγάλες μονάδες 4 και 5 αστέρων, οι οποίες όμως βρίσκονται σε δευτερεύοντες τουριστικούς προορισμούς. Και αυτό διότι όπως αναφέρουν οι αναλυτές παρότι δεν παρουσιάζεται  στατιστική διαφορά ως προς τη μέση επένδυση ανά κλίνη σε ξενοδοχείο 5 αστέρων μεταξύ των περιφερειών, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον προορισμό. 

Από άποψη ανταγωνιστικότητας, τα αστέρια φαίνεται να κυριαρχούν στους κύριους προορισμούς Όσον αφορά στους δευτερεύοντες προορισμούς, η πιο ανταγωνιστική περιοχή είναι το Βόρειο Αιγαίο με συγκέντρωση αστεριών 44%. Σημαντικό είναι ότι στην κεντρική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία δεν εμφανίζονται καθόλου ξενοδοχεία Stars

Πού χρειάζονται επενδύσεις 

Ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα παρουσιάζει τάσεις υπερπροσφοράς εκτός από την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Νησιά Ιονίου, όπου η ζήτηση αιχμής αναμένεται να ξεπεράσει την υπάρχουσα δυναμικότητα σε κλίνες στα επόμενα 5 έτ.  Περίπου 90 νέα ισοδύναμα ξενοδοχεία θα χρειαστεί να κατασκευαστούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια για να καλύψουν τη ζήτηση των τριών κύριων προορισμών, που έχουν εξαντλήσει τη δυναμικότητά τους, απαιτώντας περίπου 1,1 δισ. ευρώ.