Με ενισχυμένα έσοδα και λειτουργική κεδροφορία έκλεισε το οικονομικό έτος 2018-2019 (Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019) για την Vodafone Ελλάδος, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες ο όμιλος Vodafone. 

Τα έσοδα της ελληνικής θυγατρικής για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2019 διαμορφώθηκαν στα 937 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με τα 874 εκατ. ευρώ του οικονομικού έτους 2017-2018.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 301 εκατ. ευρώ από 275 εκατ. ευρώ (+9,4%), ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ήταν στα 126 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. ευρώ (+31,25%). Οι επενδύσεις αυξήθηκαν στα 123 εκατ ευρώ από 116 εκατ. ευρώ (+6%), ενώ η λειτουργική ταμειακή ρευστότητα ήταν στα 177 εκατ. ευρώ (από 171 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει τα έσοδά από τις υπηρεσίες της  -οργανικά όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση- κατά 2,4% στα 875 εκατ. ευρώ. Στο τελευταίο τρίμηνο του συγκεκριμένου οικονομικού έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος 2019) η οργανική αύξηση στο 3,4% στα 216 εκατ. ευρώ, ενώ στο γ’ τρίμηνο (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018) ήταν στο +3% στα 221 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο σημαντική μείωση σημειώθηκε στους πελάτες κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι έφτασαν τους 4,964 εκατ. εν συγκρίσε με τους 5,328 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2018. Να υπενθυμίσουμε ότι η Vodafone Ελλάδος προχώρησε σε σημαντική εκκαθάριση της πελατειακής βάσης της στην καρτοκινητή.

Αντιστρόφως ανάλογη ήταν η πορεία των πελατών ευρυζωνικών συνδέσεων οι οποίοι έφθασαν στις 942 χιλιάδες με την εταιρεία να προσθέτει 3 χιλιάδες στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 και 21 χιλιάδες στο σύνολο του οικονομικού έτους.