Ένα μικρής κλίμακας πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης πραγματοποιεί την τρέχουσα εβδομάδα η Wind Ελλάς, το οποίο υπολογίζεται ότι θα αφορά σε 150 εργαζόμενους.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος προέκυψε στο πλαίσιο κτηριακών ανακατατάξεων που θα υλοποιήσει η εταιρεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ανακατατάξεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μεταφορά συγκεκριμένων τμημάτων της WIND από το κτίριο της Λ. Αθηνών 106 σε άλλη εγκατάσταση εντός Αττικής.

Όπως αναφέρει η εταιρεία «με πλήρη συναίσθηση και αντίληψη ότι η μεταφορά ενδεχομένως αλλάζει τα δεδομένα της καθημερινότητας κάποιων εργαζομένων, η Wind επιθυμεί να στηρίξει τους ανθρώπους της που θα επιλέξουν να μην ακολουθήσουν στη νέα εγκατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης είναι προαιρετική και προτείνεται ως εναλλακτική μόνον στους ανθρώπους που επηρεάζονται από τις κτιριακές αλλαγές στη Λ. Αθηνών».

Μάλιστα Το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης είναι γενναιόδωρο και περιλαμβάνει σημαντικά προνόμια πλέον της νόμιμης αποζημίωσης όπως: επιπλέον οικειοθελή παροχή έως και 20 μισθούς επιπλέον, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για ένα έτος και ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες της εταιρίας (Υπηρεσίες Κινητής, Σταθερής, Internet, Τηλεόρασης).