Στις τελικές διαπραγματεύσεις για την χρηματοδότηση της επέκτασης του εμπορικού κέντρου Smart Park στα Σπάτα, προχωρά η Reds.

Η επέκταση αφορά την προσθήκη 15.200 τ.μ βάσει της πρόσφατα εκδοθείσας οικοδοµικής αδείας, με την εταιρεία να βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για την χρηματοδότηση της εν λόγω ανάπτυξης. Η κατασκευή αναµένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και ήδη υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον μίσθωσης.

Όσον αφορά το Εµπορικό – Επιχειρηµατικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, στην Παλλήνη, τo Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) συνεδρίασε, κατόπιν θετικής εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε συµµετοχή του Φορέα της ΠΟΑΠ∆, του οικείου ∆ήµου Παλλήνης και ενδιαφερόµενων συλλογικών φορέων της περιοχής και ζήτησε διευκρινίσεις – προσθήκες, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω το σχέδιο της ΠΟΑΠ∆ και θα συζητηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Όσον αφορά την βίλα Καμπά η εταιρία έχει εκδώσει τις άδειες ανακατασκευής του διατηρητέου κτίσµατος και δόµησης του οικιστικού συγκροτήµατος 17 κατοικιών και βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου επενδυτή για την διάθεση των ακινήτων.

Αναφορικά με το οικόπεδο της Reds στην Ακαδηµία Πλάτωνος, Αθήνα, η εταιρεία εξαιτίας της µακρόχρονης δέσµευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονοµική αποζηµίωσή της και στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των αρµοδίων αρχών.

Στο πολυσυζητημένο ακίνητο ιδιοκτησίας της Reds στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, ο όμιλος είχε αναγκασθεί το 2010 να ακυρώσει την επένδυση των 50 εκατ. ευρώ για αρχαιολογικούς σκοπούς.

Ειδικότερα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είχε εκδώσει το 2010 και το 2011 πράξεις με τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η αναγκαστική απαλλοτρίωση της έκτασης των 7,3 στρεμμάτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, μπλοκάροντας έτσι την επένδυση των 50 εκατ. ευρώ που είχε προγραμματίσει ο όμιλος για τη δημιουργία γραφειακού συγκροτήματος. Η αξία του ακινήτου με βάση τις διαπραγματεύσεις που έχουν προηγηθεί, στο πλαίσιο της προοπτικής του φιλικού διακανονισμού μεταξύ του Δημοσίου και της Reds αντιστοιχούσε στα πέριξ των 13 εκατ. ευρώ.