Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταστούν κοινωνικά υπεύθυνες με αρκετούς τρόπους, οι οποίοι δεν παραπέμπουν απαραίτητα σε κοστοβόρες λύσεις αλλά σε έξυπνες επιλογές.

Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen η οποία έγινε σε online καταναλωτές από 60 κράτη, το 55% εξ αυτών είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω χρήματα για προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία παρέχονται από εταιρείες οι οποίες είναι δεσμευμένες σε έναν καλό κοινωνικό η περιβαλλοντικό σκοπό. Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις μπορούν ευκολότερα να βρουν χρηματοδότηση, να αυξήσουν τις επιδόσεις των εργαζομένων, να οδηγηθούν σε καινοτόμες λύσεις και να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη. 

1. Μπόνους και αναγνώριση για τους κοινωνικά υπεύθυνους υπαλλήλους

H εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των εργαζομένων στους περισσότερους οργανισμούς, εκτός αν η διοίκηση κάνει κάτι για αυτό. Για παράδειγμα μπορεί να καθιερώσει μπόνους ή ένα είδος ανταμοιβής και αναγνώρισης σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο.

2. Πληθοπορισμός

Πρόκειται για την ανάθεση καθηκόντων, που παραδοσιακά εκτελούνταν από υπάλληλο, σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών ή μία κοινότητα, μέσω ανοικτής πρόσκλησης. Με απλά λόγια, είναι μία μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων με ποίκιλλες γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό, μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να αναλάβουν εθελοντικά μια εργασία. Σύμφωνα με έρευνα των Weber Shandwick και KRC Research σε 216 στελέχη από 200 επιχειρήσεις του Fortune, το 44% κατέφυγαν σε αυτή τη μέθοδο για να συγκεντρώσουν ιδέες σχετικά με τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Και μάλιστα, το 95% που κατέφυγε σε αυτή τη μέθοδο θεωρεί ότι άξιζε τον κόπο. Ο Lain Hensley από την Odyssey Teams COO συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να ρωτήσουν τους υπαλλήλους τους τι θεωρούν ότι θα έπρεπε να κάνει η εταιρεία προκειμένου να επιστρέψει μέρος των κερδών και της ευημερίας στην κοινωνία και ύστερα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιδέες για να δημιουργήσουν μια κουλτούρα εταιρικής ευθύνης με έναν πιο ολιστικό και δημοκρατικό τρόπο.

3. Κινητοποίηση διαφορετικών πόρων για έναν συγκεκριμένο σκοπό

Πρόκειται για τρεις συγκεκριμένες κινήσεις: τον εντοπισμό των προβλημάτων που μπορεί να έχει ο κόσμος, η κινητοποίηση των κατάλληλων πόρων και η παροχή βοήθειας απευθείας στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

4. Πρόσληψη ατόμων με αλτρουιστική διάθεση

Το ανθρώπινο δυναμικό παίζει σημαντικό ρόλο και μάλιστα σχετική έρευνα κατέδειξε ότι το 42% των υπαλλήλων επιζητούν να εργάζονται σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν φιλανθρωπική δραστηριότητα.

5. Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω από την παραδοσιακή εταιρική κοινωνική ευθύνη

Όπως εκτιμά η εταιρεία McKinsey η παραδοσιακή εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν πέτυχε τον στόχο της ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για την κοινωνία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν στην εξωτερική δέσμευση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να χτίσουν σχέσεις με τον εξωτερικό κόσμο. Αυτό δεν αφορά μόνο σε δράσεις φιλανθρωπίας αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει, το design των προϊόντων, στη μελέτη των αναγκών των διαφόρων ομάδων κοινών, την μέτρηση των αποτελεσμάτων.