Η έννοια της εταιρικής ευθύνης μετασχηματίζεται σταδιακά σε ένα ζωντανό τμήμα των επιχειρήσεων και στην Ελλάδα καταγράφονται πλέον πρωτοβουλίες οι οποίες χαράσσουν μια εντελώς διαφορετική πορεία σε σχέση με τις κλασικές δράσεις ΕΚΕ που είχαμε συνηθίσει. Παράλληλα με τις ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, τις χορηγίες και την προσφορά αρωγής προς τις οικονομικά ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν μια πιο «ψαγμένη» δράση.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν οι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων του κλάδου των αλκοολούχων ποτών και συγκεκριμένα της « Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (Εν.Ε.Α.Π.)». Πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος συνεισφέρει 1,5 δις ευρώ στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας ενώ απασχολεί πάνω από 31.000 άτομα. Ωστόσο, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής του και αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση αλλά και την υπεύθυνη πώληση.

Με τη «Συμμαχία για την  Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών –Responsibility Alliance», η οποία  είναι μία κοινή πρωτοβουλία της Εν.Ε.Α.Π. και του Σ.Ε.Α.Ο.Π.,  προωθούνται πρότυπα ορθής κατανάλωσης και πώλησης των οινοπνευματωδών ποτών, δηλαδή το κοινό και οι επιχειρήσεις «εκπαιδεύονται» σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση αλλά και την πώληση και το σερβίρισμα των ποτών.

Σύμφωνα με την κα Σοφία Παπανικολάου, υπεύθυνη του τομέα ΕΚΕ της Εν.Ε.Α.Π,  η συνεισφορά του κλάδου στην υπεύθυνη κατανάλωση είναι σημαντική.

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών συμμετέχει σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την προαγωγή και διασφάλιση της υπεύθυνης διάθεσης, πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ.  Οι δράσεις αυτές αφορούν στις θεματικές:

  • Αρχή Αυτοδέσμευσης του Κλάδου στη Διαφήμιση & το Marketing (σε τηλεόραση, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα): υπογραφή σχεδίου αρχών αυτοδέσμευσης του κλάδου
  • Συμβολή στην προώθηση Υπεύθυνης Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών μέσω της πρωτοβουλίας «Responsibility Alliance»
  • Ενημέρωση των καταναλωτών για τις βλαπτικές συνέπειες της αλόγιστης κατανάλωσης: μήνυμα «απολαύστε υπεύθυνα» σε κάθε εμπορική επικοινωνία, ενημερωτικές ιστοσελίδες (http://www.apolafste.ypefthina.gr), καθώς και αυτόνομες δράσεις ενημέρωσης των εταιρειών – μελών της Ένωσης
  • Προστασία Ανηλίκων από το αλκοόλ μέσω των δράσεων του «Responsibility Alliance» και της συνεργασίας με την Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής & Προαγωγής της Υγείας καθώς και μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης των bartenders που υλοποιούν οι εταιρείες-μέλη μας
  • Προώθηση υπεύθυνης συμπεριφοράς σχετικά με το Αλκοόλ & την Οδήγηση
  • Ενημέρωση επαγγελματιών για το υπεύθυνο σερβίρισμα: εκπαίδευση επαγγελματιών μέσω σεμιναρίων και εκδηλώσεων, αξιοποίηση bartenders ως πρεσβευτών της υπεύθυνης κατανάλωσης

 

Τι σημαίνει υπερβολική κατανάλωση

Η Ελλάδα δεν διαθέτει γενικές κατευθυντήριες γραμμές, ωστόσο στις περισσότερες χώρες που έχουν εκδώσει, συνιστάται η κατανάλωση αλκοόλ να μην υπερβαίνει τις 2-3 μονάδες ημερησίως για τους άνδρες και 1-2 για τις γυναίκες, θέτοντας την 1 μονάδα = 10γρ.

Στην Ελλάδα, ένα συνηθισμένο ποτό (μερίδα σερβιρίσματος) περιέχει περίπου 1,3 μονάδες αλκοόλ.

Η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ εκτός των ορίων της υπεύθυνης κατανάλωσης ή η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ που οδηγεί σε μέθη, θεωρείται υπερβολική και μπορεί να οδηγήσει σε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες βλάβες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι ενήλικοι άνδρες και γυναίκες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ από μια ορισμένη ποσότητα την ημέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείς να «κρατήσεις κάποιες δυνάμεις σου» για μια μεγάλη έξοδο.

Επίσης, οι οδηγίες της Βρετανικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι κανείς δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα μοιραστούν με σύνεση και δεν θα καταναλωθούν την ίδια ημέρα όλες μαζί.