Στις δράσεις άτυπων Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αναφέρθηκε η Dr. Αναστασία Ψωμιάδη, Γενική Διευθύντρια της Apson μιλώντας στο αναπτυξιακό-επενδυτικό φόρουμ για τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και το πρόγραμμα Γιούνκερ που διοργανώνει η πρωτοβουλία A-Energy την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνδέεται με τις ΣΔΙΤ καθώς μπορεί να «στρώσει το χαλί» για να λυθούν τα προβλήματα και να χτιστούν οι σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε. Η ΕΚΕ αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό εργαλείο που αφορά σε όλους τους οργανισμούς (ιδιωτικοί και δημόσιοι).

Μέσω της ΕΚΕ εξασφαλίζει βιωσιμότητα, ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη. Γιατί η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι και κέρδος, σημείωσε. «Η ΕΚΕ συμβάλει στο να καλύπτουμε σημαντικές ανάγκες», αυξάνει τις πωλήσεις, εξασφαλίζει loyalty και μειώνει το ρίσκο. Η κα Ψωμιάδη, υπενθύμισε ότι και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες βάσει νόμου να συντάσσουν απολογισμό και να δημοσιοποιούν μη οικονομικά στοιχεία .

Ο Έλληνας επιλέγει εταιρείες που είναι κοινωνικά υπεύθυνες κατά 55,5% και τιμωρεί τις μη υπεύθυνες, σημείωσε βασιζόμενη στα στοιχεία πρόσφατης μελέτης και τόνισε ότι η ΕΚΕ είναι μονόδρομος, ορίζει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τις συμβάσεις και την καλή ποιότητα υπηρεσιών και χτίζει σχέσεις.« Η ΣΔΙΤ είναι μια εξαιρετική πρακτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», κατέληξε.