Το πρόγραμμα «Η REVOIL επιλέγει την οικογένεια!» έθεσε από τη Δευτέρα σε ισχύ για το σύνολο των εργαζομένων της η REVOIL στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία στήριξης του θεσμού της οικογένειας, που στόχο έχει να συνδράμει στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

Πρόκειται για μία συνεισφορά, αξίας 3.000€ ετησίως, στον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των εργαζομένων που έχουν ή θα ήθελαν να αποκτήσουν τρίτο παιδί.

Το πρόγραμμα ξεκινάει από το πρώτο έτος, μέχρι και την ενηλικίωση του παιδιού.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωση «με σεβασμό και φροντίδα για την ελληνική οικογένεια, η REVOIL προχωρά έμπρακτα σε στήριξη της μεγάλης επαγγελματικής της οικογένειας».