Η στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας που ακολουθούν κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις δεν απόσταγμα ανάλογων πρακτικών που υλοποιούνται στο εξωτερικό, αλλά αντίθετα, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλες επιχειρήσεις του κλάδου εκτός συνόρων. Ο Τουρισμός αποτελεί έναν κατεξοχήν τομέα όπου οι καλές πρακτικές «ανταγωνίζονται» ως προς την αποτελεσματικότητα, την πρωτοτυπία αλλά και την εξωστρέφεια.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα από το συγκεκριμένο κλάδο αποτελεί το ελληνικό NJV Athens Plaza αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο στην Ευρώπη, μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού. Mε τη συμμετοχή στο ΠΣΑΤ το NJV Athens Plaza έθεσε σε εφαρμογή ένα μακροπρόθεσμο σύστημα βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο διαχειρίζεται τα θέματα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, του πολιτισμού, της οικονομίας, της ποιότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας της ασφάλειας και της διαχείρισης των κινδύνων και παράλληλα διασυνδέθηκε με άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας για την συνεργασία στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους.

Βάσει αυτών, αξιολογήθηκε για τη στρατηγική του, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του και πιστοποιήθηκε με το πρότυπο EARTHCHECK EVALUATE STANDARD το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού.

Με αφορμή τους βιώσιμους στόχους του Ξενοδοχείου, η Γενική Διευθύντρια κυρία Βάνα Λαζαράκου δήλωσε ότι: «Στο NJV Athens Plaza η βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά όσον αφορά στο περιβάλλον και στην κοινωνία, αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Βάσει των αξιών μας που δεν είναι άλλες από τις -Ευθύνη, Επιχειρησιακή Ηθική, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φροντίδα, Ποιότητα, Συμβολή στην Κοινωνία, Σεβασμός στο Περιβάλλον, Προώθηση του Πολιτισμού-, επιτυγχάνουμε τους στόχους μας ακολουθώντας αειφόρο προσέγγιση σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας. Θέλουμε να διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και εργαζόμαστε σκληρά για να το πετύχουμε. Γι’ αυτό και στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με moto την ελληνική λέξη ΗΘΟΣ («ETHOS») και με τρεις βασικές αξίες «Caring, Supporting, Realizing» δίνουμε έμφαση παράλληλα με τους πελάτες μας και στο κοινωνικό σύνολο που μας περιβάλλει».