Σε ανανέωση του εταιρικού της λογότυπου προχώρησε η Energean προκειμένου να αποτυπώσει καλύτερα την έμφαση που δίνει στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Το νέο logo, στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται πλέον οι όροι oil & gas, έχει σκοπό να εκφράσει πιστότερα την πορεία της Energean στη δεύτερη δεκαετία της,  η οποία χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην Αειφορία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την λειτουργία με στόχο την εξυπηρέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της αλλά και την πραγματικότητα που φέρει το φυσικό αέριο στο ρόλο του κυρίαρχου, πλέον, καυσίμου βάσης προς την ενεργειακή μετάβαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι, με την έναρξη παραγωγής αερίου από το κοίτασμα Καρίς στο Ισραήλ στο πρώτο τρίμηνο του 2021, η παραγωγή της Energean θα προέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% από φυσικό αέριο.