Στα 76 εκατ. ευρώ, έναντι 95,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Sunlight σύφμωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης ενώ το Σεπτέμβριο αναμένεται να επανεκκινήσει η παραγωγική διαδικασία. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 89,6 εκατ. ευρώ, έναντι 109,2 εκατ. ευρώ το 2017. Σημειώνεται ότι ο κλάδος καταναλωτικών μπαταριών πουλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, και κατά συνέπεια οι πωλήσεις αυτού δεν περιλαμβάνονται στις πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων κι αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθαν στα -27,2 εκατ. ευρώ (-26,7 εκατ. ευρώ η Εταιρεία), έναντι 13 εκατ. και 12,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα το 2017, απόρροια τόσο της απομείωσης στοιχείων του Ενεργητικού, όσο και της λειτουργικής αδράνειας των δύο τελευταίων μηνών του τρέχοντος εξαμήνου. Ωστόσο το προσαρμοσμένο EBITDA, εξαιρουμένης δηλαδή της ζημίας από την πυρκαγιά ανήλθε σε 6,8 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση εστιάζει στη με ταχύτατους ρυθμούς αποκατάσταση των ζημιών,  με στόχο να ξεκινήσει εκ νέου η σταδιακή τροφοδοσία των αγορών στις οποίες η Sunlight κατέχει σημαντικά μερίδια, ενώ διατηρεί στο ακέραιο τις θέσεις εργασίας ως ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του προσωπικού της στην επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών.

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται η επαναλειτουργία του τμήματος παραγωγής μπαταριών υποβρυχίων και τον Οκτώβριο η επαναλειτουργία του τμήματος βιομηχανικών μπαταριών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Sulight ύστερα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις μονάδες της επιχείρησης. Ειδικότερα, η μονάδα των βιομηχανικών μπαταριών που αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της Sunlight, αναμένεται να ξεκινήσει με το 30% της δυναμικότητας, που σταδιακά θα ανέλθει σε 50% έως το τέλος του τρέχοντος έτους, με προοπτική εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, να αποκατασταθεί πλήρως η παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου της Ξάνθης.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι ασφαλισμένη έναντι πυρός και απώλειας κερδών με τη συνολική κάλυψη να υπερβαίνει το ποσό των 140 εκατ. ευρώ. Το συνασφαλιστικό σχήμα έχει ήδη προκαταβάλει 18 εκατ. ευρώ, η εταιρεία δε, είναι σε διαρκή συνεργασία με τους εκπροσώπους/πραγματογνώμονες, για την κατά το δυνατόν ταχύτερη και αμοιβαία επωφελή ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βασίλης Μπίλλης, δήλωσε : «Με την αμέριστη στήριξη των ανθρώπων μας, των συνεργατών, των πελατών μας και των ομολογιούχων και παρά τις δυσκολίες της περιόδου που προηγήθηκε όλοι εμείς στη SUNLIGHT προσδοκούμε να ξαναχτίσουμε το εργοστάσιο, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές (best practices), που θα μας βοηθήσουν να επανακτήσουμε την ηγετική μας θέση και να διευρύνουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές της βιομηχανικής μπαταρίας. Κινούμαστε με ταχύτατους ρυθμούς προς αυτή την κατεύθυνση».

Για το επόμενο χρονικό διάστημα η Εταιρία είναι αισιόδοξη σχετικά με τις ευκαιρίες που διαβλέπει στις αγορές που δραστηριοποιείται. Τα fundamentals των αγορών μπαταρίας κίνησης και εφεδρικής ισχύος, είναι υγιή, δεδομένου ότι η τάση σε πολλές ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου (ΕΕ, Β. Αμερική και Ανατολική Ασία) είναι η προώθηση των «καθαρών» πηγών ενέργειας και η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση αυτής.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον και παρά τις δυσχέρειες της τρέχουσας περιόδου, η Εταιρεία συνεχίζει να έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και λύσεων (περιλαμβανομένων και μπαταριών λιθίου), που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης, και θα εξασφαλίσουν ότι η Sunlight θα συνεχίσει να είναι ένας από τους πλέον καινοτόμους και αξιόπιστους προμηθευτές μπαταριών, παγκοσμίως.