Με αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 429 MW θα συμμετάσχει στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η «ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος». Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στις ΑΠΕ λαμβάνοντας ώθηση από την κερδοφορία που κατέγραψε στον τομέα αυτό.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαμήνου, τα κέρδη της ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της θυγατρικής του ομίλου «Ελλάκτωρ», η άνοδος αυτή οφείλεται τόσο στις εξαιρετικές ανεμολογικές συνθήκες που επικράτησαν φέτος, σε σχέση με το 2017, όσο και στην αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ του ομίλου, η οποία ανήλθε σε 289,1 MW, αυξημένη κατά 20% από τα 241 ΜW. 

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε κύκλο εργασιών, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 31,4%, τόσο λόγω των καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο αναφοράς όσο και της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σε 289,10 MW από 233,90 MW. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη 15,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Υπενθυμίζεται ότι σε φάση κατασκευής βρίσκονται σήμερα έξι αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 202 MW.

Στις 30/6/2018 η εγκατεστηµένη ισχύς ήταν 289,10 MW (προσθήκες 28,8 MW στο 6Μ2018) − επιπρόσθετα 202 MW υπό κατασκευή

Ο µέσος συντελεστής φόρτισης (capacity factor) το 6M2018 ανήλθε σε 28,5% έναντι 23,1% το 6M2017 (λόγω βελτιωµένων ανεµολογικών συνθηκών).

Σημειώνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις για την ολοκλήρωση αναχρηµατοδότησης υφιστάµενων δανείων αλλά και την οριστικοποίηση σχήµατος χρηµατοδότησης έργων υπό κατασκευή.