Την αύξηση της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, για το έτος 2018, λόγω της απόκλισης από τον ετήσιο στόχο απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε., αποφάσισε η ΡΑΕ.

Παράλληλα, στην απόφαση καθορίζεται η επιπλέον ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατεθεί μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, στην πρώτη δημοπρασία του 2019, η οποία είναι 171MWh/h.

Δείτε εδώ την απόφαση της ΡΑΕ.