Στήριξη στις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται στη βουλγαρική αγορά ενέργειας παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) επενδύοντας 100 εκατ. ευρώ σε επταετή ομόλογα συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Bulgarian Energy Holding.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, με αυτή την κίνηση θα βοηθήσει τη ΒΕΗ να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα και να βελτιωθεί η οικονομική βιωσιμότητα του ενεργειακού κλάδου της Βουλγαρίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τα νέα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων ύψους 500 εκατ. ευρώ τα οποία εκδόθηκαν το 2013.