Ψηφίστηκε την Τετάρτη η αναθεωρημένη οδηγία για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς ηλεκτρισμού από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) της ΕΕ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται η άρση της προτεραιότητας των ΑΠΕ για την πρόσβαση στο δίκτυο θα εφαρμοστεί από το 2020  ενώ διατηρηθεί όσον αφορά στις υφιστάμενες μονάδες.

Σε περίπτωση συμφόρησης του δικτύου οι ΑΠΕ θα απομακρύνονται τελευταίες και θα αποζημιώνονται πρώτες.

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε για την αναδρομική παύση των απαιτήσεων εξισορρόπησης για νέες και υφιστάμενες μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι ΑΠΕ δεν θα εξαιρούνται πλέον από τις αποζημιώσεις προς τους διαχειριστές για τις διακυμάνσεις στην αναμενόμενη παραγωγή τους.