Ζημιές 2,11 εκατ. ευρώ έναντι 2,37 εκατ. ευρώ πέρυσι ανακοίνωσε για το εννεάμηνο ο όμιλος Revoil ενώ η μητρική έκλεισε με κέρδη μετά από φόρους 441,24 χιλ. ευρώ από ζημιές 1,04 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε στα 16,56 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,35%, έναντι 16,18 εκατ. ευρώ, το περυσινό εννεάμηνο.

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου για το σύνολο του εννεαμήνου ανήλθε στα 6,32 εκατ. ευρώ από 5,59 εκατ. ευρώ, το 2014, εμφανίζοντας άνοδο 13,06%, ενώ για τη μητρική η άνοδος διευρύνεται στο 42,4%.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 470,8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2015, από 533,2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,7%, παρά το γεγονός ότι οι πωλούμενοι όγκοι καυσίμων του ομίλου κινήθηκαν ανοδικά. Η πτώση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης , θέρμανσης και ναυτιλιακό) του ομίλου, το εννεάμηνο του 2015, ανήλθαν στα 512,7 εκατ. λίτρα έναντι 464,6 εκατ. λίτρα, το 2014, εμφανίζοντας άνοδο 10,35%, παρά το γεγονός ότι το τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης κινήθηκαν πτωτικά. Στο συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου, ποσό 4,98 εκατ. ευρώ προέρχεται από τη δραστηριότητα στη ναυτιλία, μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

 «Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης το τρίτο τρίμηνο της χρήσης, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, επηρεάστηκε από την οικονομική συγκυρία με τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και την ευρύτερη ανασφάλεια να αποτυπώνεται στους μειωμένους όγκους στο σύνολο της αγοράς. Στη μητρική Revoil η βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου πρατηρίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των συνεργειών από την αποτελεσματική διαχείριση των εσωτερικών δομών της επιχείρησης οδήγησαν στην ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών, καθώς και στη διατήρηση του κερδοφόρου αποτελέσματος. Η δραστηριότητα στη ναυτιλία, μέσω της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ, λόγω των χαμηλότερων ναύλων, διεθνώς, συμπίεσε τα αποτελέσματα συνολικά του ομίλου.

Η πορεία του ομίλου, μέχρι το τέλος της χρήσης, θα καθορισθεί και από τις πωλήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης που συνδέονται, κυρίως, με τις καιρικές συνθήκες, ενώ σημαντική παράμετρος που διαμορφώνει τη ζήτηση για καύσιμα αποτελεί η βελτίωση ή μη της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της ρευστότητας συνολικά στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Ο όμιλος είναι σε εγρήγορση και προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, εφαρμόζοντας το στρατηγικό του σχεδιασμό, βελτιώνοντας τα μερίδια αγοράς που κατέχει με την προώθηση νέων προϊόντων, όπως το νέο πετρέλαιο κίνησης diesel xtra4 revolution που προσφέρει maximum απόδοση του κινητήρα, πλήρη αντιμυκητιακή προστασία και σημαντική οικονομία καυσίμου», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ