Σε σώμα συγκροτήθηκε σήμερα, Τετάρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Πετρελαίων, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, μη εκτελεστικός πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Ιωάννης Παπαθανασίου, ενώ ο Ανδρέας Σιάμισιης, έως σήμερα αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ έχει ως εξής:

- Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος

- Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 

- Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος

- Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος

- Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος

- Αλέξανδρος Μεταξάς, μη εκτελεστικό μέλος

- Ιορδάνης Αϊβάζης, μη εκτελεστικό μέλος

- Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος

- Λουκάς Παπάζογλου, μη εκτελεστικό μέλος

- Θεόδωρος  Πανταλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

- Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων.

- Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.