Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αντιμετωπίζεται πλέον  ως σωσίβιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για (καθαρότερη) ενέργεια και να μειώσει την εξάρτησή της από την Ρωσία. Αυτή τη θέση υποστηρίζουν πολλοί διεθνείς αναλυτές ενώ η περίπτωση της Ελλάδας εντάσσεται στην ίδια λογική με τα έργα υποδομών να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα.

Πρόσφατο δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι η Ευρώπη επενδύει με αυξανόμενους ρυθμούς στον τομέα του LNG καθώς αναζητά εναλλακτικούς προμηθευτές και οδεύσεις. 

Για παράδειγμα, η Ολλανδία, η οποία υπήρξε ο μεγαλύτερος προμηθευτή φυσικού αερίου της ΕΕ αντιμετωπίζει πτώση της παραγωγής με αποτέλεσμα να εξαρτάται και αυτή από εισαγωγές από τρίτες χώρες. Σήμερα, η Ευρώπη στο σύνολό της καλύπτει το 40% των αναγκών της από ρωσικές εισαγωγές ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν στην εξεύρεση τρόπων απεξάρτησης από τη Ρωσία προτάσσοντας το αφήγημα της συνεργασίας με την ΕΕ και ιδιαίτερα με την Ελλάδα όσον αφορά στις εισαγωγές αμερικανικού LNG.

Οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη φέτος έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ ενώ το 2030 υπολογίζεται ότι η συμμετοχή του LNG στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών θα έχει τριπλασιαστεί. 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο θεωρείται ένα «turning point»και εξυπηρετεί μεταξύ άλλων χώρες οι οποίες έχουν κοιτάσματα αλλά ήταν απομονωμένες. Η τεχνολογία του LNG αξιοποιήθηκε εμπορικά από τις αρχές του 2000 και το ΥΦΑ άρχισε να παίζει εμπορικό ρόλο από τότε που αναπτύχθηκαν και τα λιμάνια υποδοχής. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες αναμένεται ότι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, κάτι που θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών. 

Οι χώρες της Ευρώπης ήδη αρχίζουν να αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις χαμηλές τιμές του LNG ενώ και η τεχνολογία εξελίσσεται και αναμένεται να δημιουργηθούν τεχνητές αποθήκες φυσικού αερίου. Η Ελλάδα διαθέτει σύγχρονες υποδομές (Ρεβυθούσα, μελλοντική κατασκευή FSRU Αλεξανδρούπολης) και αποτελεί μία χώρα στην οποία βασίζεται η Ευρώπη καθώς ολόκληρη η γηραιά ήπειρος βασίζεται στην πολύ καλή διασύνδεση αγωγών (εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη). 

Η Ελλάδα όμως δεν προσβλέπει μόνο στους αγωγούς φυσικού αερίου όπως είναι ο TAP, ο IGB ή ο East Med. Στα τέλη του 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο Poseidon Med II στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 53,27 εκατ. ευρώ.

Σε αυτό συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος και αφορά, σε εγχώριο επίπεδο, τους λιμένες Πειραιά, Πάτρας, Ηράκλειου, Ηγουμενίτσας, Λεμεσού και Βενετίας.

Μέσα από τον σχεδιασμό στοχευμένων και βιώσιμων υποδομών, το πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού με ΥΦΑ. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται η ενεργοποίηση της ζήτησης ΥΦΑ για ναυτιλιακή χρήση, κάτι που θα έχει θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης.