Μειωμένα κατά 55% σε ετήσια βάση αναμένεται σύμφωνα με έκθεση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (IBG)  να διαμορφωθούν τα καθαρά κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) το πρώτο τρίμηνο, εξαιρουμένης της επίπτωσης από την αποτίμηση των αποθεμάτων. Η τράπεζα διατηρεί σύσταση «buy» και τιμή-στόχο στα 10,3 ευρώ. 

Η χρηματιστηριακή βλέπει μικρή πτώση στα EBITDA κατά 12%, στα 145 εκατ. από 166 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα τριμήνου την Πέμπτη 16 Μαΐου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.