Η ΔΕΗ σε επιστολή που έστειλε χθες στην ΕΒΙΚΕΝ, τονίζει ότι η από 4 Απριλίου 2016 επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ «και οι διαστάσεις που αυτή προσδίδει στο θέμα της συμμετοχής της ΔEΗ στις δημοπρασίες διακοπτόμενου φορτίου, εκτός από έκπληξη, προξένησε ιδιαίτερα δυσάρεστη εντύπωση».

Η ΔEΗ στην επιστολή της, μεταξύ άλλων, επισημαίνει τα εξής:

1. Δημιουργείται η εικόνα ότι η ΕΒΙΚΕΝ δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειες, αλλά και τις θυσίες της ΔEΗ για προμήθεια των επιχειρήσεων – μελών της Ένωσης με ηλεκτρική ενέργεια στη χαμηλότερη με τα σημερινά δεδομένα τιμή, κάτι το οποίο έχει ήδη αναγνωριστεί τόσο από την ίδια την ΕΒΙΚΕΝ, όσο και από τους πελάτες της Υψηλής Τάσης.

2. Σε ότι αφορά στη συμμετοχή της ΔEΗ στις δημοπρασίες διακοπτόμενου φορτίου που διενεργεί ο ΑΔΜΗΕ, θα πρέπει να απαντηθεί με ποια λογική η Διοίκηση μιας ΑΕ εισηγμένης στο χρηματιστήριο που εκπροσωπεί τους μετόχους της και είναι ταγμένη να προασπίζεται τα συμφέροντά τους, νομιμοποιείται συνειδητά να παραιτείται νόμιμης οικονομικής αποζημίωσης μεθοδεύοντας αποκλεισμό της ΔEΗ από τις υπόψη δημοπρασίες. Ποιος μπορεί να αναλάβει τέτοια ευθύνη, η οποία μάλιστα έχει και ποινικές διαστάσεις, ιδίως όταν πρόκειται για εταιρεία με βασικό μέτοχο το Δημόσιο.

3. Πολύ καλά γνωρίζει η ΕΒΙΚΕΝ, ότι ουδεμία τέτοιου είδους συμφωνία ή δέσμευση της ΔEΗ υπήρξε, ούτε άλλωστε μπορούσε να υπάρξει.

4. Η ΔEΗ, υπογραμμίζει ότι κατά την εγγραφή της στο σχετικό μητρώο του ΑΔΜΗΕ δεν εξάντλησε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των Ορυχείων και των Σταθμών Παραγωγής της, αλλά δήλωσε μικρό μέρος της εγκατεστημένης ισχύος της, δηλαδή εκείνη μόνον την ισχύ για την οποία, εάν ήθελε ζητηθεί από τον ΑΔΜΗΕ η περικοπή της, μπορεί να ανταποκριθεί.

Σε κάθε περίπτωση η ΔEΗ επιμένει στη συνέχιση της καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας με την ΕΒΙΚΕΝ και όλους τους πελάτες της Υψηλής Τάσης και θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση του οφέλους όλων των μερών από τη διακοψιμότητα.