«Λαμπρό» προδιαγράφεται το μέλλον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οι οποίες θα αποτελέσουν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στον κόσμο μέχρι το 2040, διεισδύοντας στο ενεργειακό σύστημα «πιο γρήγορα από οποιοδήποτε καύσιμο στην ιστορία» ενώ θα καταστούν η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας μέχρι το 2040, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη του πετρελαϊκού κολοσσού BP.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της αύξησης της παραγωγής ενέργειας παγκοσμίως και το μερίδιό τους στον παγκοσμίως θα φθάσει στο 30% μέχρι το 2040, από το 10% που βρίσκεται σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  θα συνεχίσει να ηγείται της πολιτικής για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ προβλέπεται να υπερβεί το 50% μέχρι το 2040, σύμφωνα με την BP.

Το παγκόσμιο μερίδιο του άνθρακα, από την άλλη πλευρά, θα μειωθεί σημαντικά ενώ η ζήτηση για πετρέλαιο θα συνεχίσει να υφίσταται αλλά θα αναπτύσσεται με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια ζήτηση υγρών καυσίμων - συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων, του υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων συναφών καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας τα 108 εκατομμύρια βαρέλια το 2030.

Παρά την πρόβλεψη ότι η αιχμή της ζήτησης πετρελαίου θα μπορούσε να έρθει στη δεκαετία του 2030, η BP σημείωσε ότι με βάσει όλα τα σενάρια, το πετρέλαιο θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα μέχρι το 2040.

Επιπλέον, «απαιτούνται σημαντικά επίπεδα επενδύσεων για να υπάρξουν επαρκείς προμήθειες του πετρελαίου για να καλυφθεί η ζήτηση το 2040», επεσήμανε η BP, προσθέτοντας ότι σε όλα τα σενάρια που έχουν μελετηθεί απαιτούνται τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων στους υδρογονάνθρακες. 

Σε σύγκριση με τις προοπτικές του περασμένου έτους, οι μεγαλύτερες αναθεωρήσεις της BP αφορούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κατανάλωση ενέργειας στην Κίνα. Η BP αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 9%, ενώ αναθεώρησε κατά 7% την αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας στην κινεζική αγορά «αντανακλώντας το ρυθμό με τον οποίο η Κίνα προσαρμόζεται σε ένα πιο αειφόρο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης», όπως σημείωσε σχετικά.