Ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακές κοινότητες και μηχανισμοί υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα» διοργανώνει το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και την Greenpeace .

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης της Verde Tec και κατά τη διάρκεια του 3ου διεθνούς Verdetec Forum, στο Μ.Ε.C. Παιανίας, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019. Στην εκδήλωση, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, θα παρουσιαστούν νέο νομοθετικό πλαίσιο και τα εργαλεία υποστήριξης για τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα, οι δυνατότητες, το θεσμικό πλαίσιο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και θα αναδειχθούν οι υπάρχουσες καλές πρακτικές αξιοποίησης των εργαλείων αυτών από τοπικές αρχές.

Η εκδήλωση έχει ως βασικό στόχο την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, αποσκοπώντας στην επίσπευση υλοποίησης αξιόπιστων και οικονομικά βιώσιμων σχεδίων δράσης για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η ημερίδα απευθύνεται σε Δήμους, Περιφέρειες, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται προεγγραφή μέσω της φόρμας εγγραφής: https://goo.gl/forms/i5FKCvb8iwqWT5p52.