Τονωτική ένεση στην απασχόληση προσφέρει το λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς μέσα στο 2017 πρόσθεσε 6.000 νέες θέσεις εργασίας αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των άμεσα απασχολούμενων σε άνω των 200.000.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) τα οποία δείχνουν ότι το λιανεμπόριο τροφίμων, εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας σε σχέση με τη διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2010-2020.

Ειδικότερα, από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι την 6ετία 2010-2017 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 10,8%, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου το οποίο παρουσιάζει μείωση κατά -2,3% και συνολικά με την ελληνική οικονομία η οποία παρουσιάζει μείωση κατά -14.4%.

Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 20 χιλιάδες περισσότερους εργαζομένους στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2017 σε σχέση με το 2010.

Ειδικά για την περσινή χρονιά οι εργαζόμενοι στις αλυσίδες σουπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το 2016, δηλαδή κατά 5,8 χιλ. εργαζομένους.

Σημειώνεται ότι το λιανεμπόριο τροφίμων το 2017 αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% στην συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ξεπερνώντας κλάδους όπως είναι οι Κατασκευές, οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Υγεία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η αύξηση αυτή αποτελεί απόρροια μιας σειράς παραγόντων που δημιούργησαν νέες συνθήκες στην αγορά.

Οι εξαγορές και οι συγχώνευσης που έγιναν στον κλάδο οδήγησαν τις νέες μεγαλύτερες εταιρείες να προβούν σε προσλήψεις προσωπικού τις οποίες δεν ήταν εφικτό να κάνουν τα μικρότερα σχήματα.

Παράλληλα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αποχώρησης επιχειρήσεων από την αγορά, τα καταστήματα των εταιρειών δεν έκλεισαν, αλλά συνέχισαν να λειτουργούν υπό νέες διοικήσεις.

Επίσης μια άλλη παράμετρος ήταν και η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, είτε σε νέα κανάλια πώλησης όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ, είτε σε εξειδικευμένα κανάλια όπως π.χ. delicatessen, εξειδικευμένα καταστήματα με ελληνικά προϊόντα, παραδοσιακά καταστήματα με τουριστικό χαρακτήρα κ.λπ.

Σημαντική εισφορά σε νέες θέσεις εργασίας έχει και η ανάπτυξη των δικτύων των καταστημάτων που προκαλούν επιπλέον νέες επενδύσεις στην οργάνωση, μηχανογράφηση και συντήρηση του δικτύου, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν νέες ανάγκες σε υψηλών προσόντων προσωπικού.

Πάντως ιδιαίτερη σημασία έχει σε σχέση με τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, όπως επισημαίνεται από το ΙΕΛΚΑ, ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσφέρουν εργασία σε ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, όπως οι νέοι, οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι γυναίκες.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί η συμβολή του κλάδου στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην επαρχία, εφόσον τα δίκτυα πωλήσεων των αλυσίδων δεν περιορίζονται στα αστικά κέντρα ή τις βιομηχανικές περιοχές της χώρας, αλλά καλύπτουν όλη την επικράτεια.

Στο προσωπικό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υπερτερούν οι γυναίκες σε ποσοστά 65%-70%, ενώ περισσότερο από τα 2/3 των καταστημάτων των αλυσίδων δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.