Στην απόσυρση των πλαστικών σακούλων από όλα τα καταστήματα της έχει προχωρήσει η Vodafone από τον περασμένο Δεκέμβριο, ακολουθώντας τη πολιτική «μηδενικής χρήσης σακούλας». 

Eιδικότερα σύμφωνα με την εταιρεία «το περιβάλλον αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone με βασικό στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοβουλιών - όπως η κατάργηση της πλαστικής σακούλας- για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας». 

Με την κατάργηση, αποτρέπεται η χρήση και η απόρριψη πάνω από 650.000 πλαστικών σακουλών το έτος. Ωστόσο, για τους πελάτες που επιθυμούν να τους δοθεί συσκευασία, διατίθεται χάρτινη FSC σακούλα προς 0,20 ευρώ/τμχ.

Οι λόγοι που η Vodafone απέσυρε η πλαστική σακούλα