Ζημιές 0,32 εκατ. ευρώ κατέγραψε το εννεάμηνο του 2015  η Νίκας έναντι ζημιών 0,56 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

 Το μικτό κέρδος του ομίλου διαμορφώθηκε στα 9,72 εκατ. ευρώ έναντι 11,50 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, μειωμένο κατά 15,5%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 25,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 27,6% το 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές 0,32 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,56 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά 0,24 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,84 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά 0,37 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές 6,38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,50 εκατ. ευρώ, το 2014.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση 9,4% και διαμορφώθηκεστα 37,72 εκατ. ευρώ έναντι 41,64 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Μητρική εταιρεία

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής στο εννεάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα 34,60 εκατ. ευρώ έναντι 37,57 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, μειωμένος κατά 7,9%.

Στο εννεάμηνο 2015, οι πωλήσεις των branded προϊόντων Νίκας σημείωσαν μικρή πτώση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σε μια στάσιμη αγορά, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς της εταιρείας μειώθηκε οριακά στο 12,0% σε όγκο και στο 13,8% σε αξία. 

Πτώση κατά 13,8 σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 8,71 εκατ. ευρώ έναντι 10,10 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2014, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 25,2% επί του κύκλου εργασιών έναντι 26,9% το 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πτώση αυτή στα μεικτά κέρδη οφείλεται εν μέρει στη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στις τιμές κάποιων βασικών πρώτων υλών στη διεθνή και εγχώρια αγορά (κυρίως γαλοπούλα), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αλλά και στο έντονο προωθητικό πλάνο και τις προσφορές της εταιρείας προς τους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, η εταιρεία και ο όμιλος κατάφεραν να συγκρατήσουν την πτώση στο μικτό τους κέρδος, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρους κωδικούς και πιο επικερδή κανάλια διανομής.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές 0,47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,97 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,04 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,64 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά 1,60 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές 6,34 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,98 εκατ. ευρώ, το 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά 0,64 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ