Αύξηση 40,6% στα 12,1 εκατ. ευρώ είχε στα κέρδη εννεαμήνου ο ΟΛΠ ενώ τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 5,7% και ανήλθαν σε 75,4 εκατ. έναντι 79,9 εκατ. το 2014.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του oργανισμού, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της ίδιας περιόδου παρουσίασαν μείωση κατά 4,9% και ανήλθαν σε 69,8 εκατ. έναντι 73,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στη μείωση 4,4% των αμοιβών προσωπικού και των δαπανών για συντήρηση – επισκευή, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.

Κατά την παρουσίαση των καταστάσεων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Γ. Κούβαρης, δήλωσε ότι «παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει εμπόριο και μεταφορές ο oργανισμός μειώνει τα έξοδά του, αυξάνει την κερδοφορία του και βελτιώνει συνολικά τα αποτελέσματά του».